Ta steget in i det moderna skogsbruket

Med halverat varvtal sätter JPS R-teknologin en ny standard för det moderna skogsbruket med oöverträffad produktivitet och driftsekonomi – minskad bränsleförbrukning, mindre värmeutveckling och kapsprickor är bara några av fördelarna.

Med lägre varvtal och höjt vridmoment minskas värmeutvecklingen i hydraulsystemet och kraften kan istället användas effektivare av sågenheten. Mätningar visar att sågenheter med R-teknologi kan sänka bränsleförbrukningen med upp till 15% på din skogsmaskin. Bara bränslebesparingen gör att investeringen betalar sig på mindre än ett år. Genom det lägre varvtalet höjs också driftsäkerheten avsevärt.

Kedjehastigheten bibehålls genom ett större drivhjul med 20 eller 22 kuggar. Eftersom R-teknologin ger en jämnare kedjehastighet kan kapningen göras upp till 40% snabbare än äldre system. Genom ett snabbare kap reduceras också kapsprickorna.

Det större drivhjulet tillsammans med bredare och stabilare sågsvärd reducerar svärdets självsvängning markant. R-teknologin minimerar också slitaget på det vändbara drivhjulet och innebär att vi kan lämna hela 5000 timmars garanti på utslitning.

Den unika svärdinfästningen som är 3-4 gånger starkare än äldre system gör att svärdet enkelt lossas med endast en skruv, vilket förenklar arbetet med att vända och byta svärd.

Sågenheter med R-teknologi levereras alltid med automatisk kedjesträckning. Den optimerade kedjespänningen, det stabilare svärdet och det större drivhjulet minimerar antalet produktionsstopp, vilket dessutom innebär att totalförbrukningen av kedjor och svärd minskar markant.

Sammantaget ger R-teknologin en oöverträffad produktivitet och driftsekonomi med en avsevärt förbättrad totalekonomi jämfört med äldre system. Sågenheter med R-teknologi höjer produktiviteten, sänker bränsleförbrukningen och minskar kapsprickorna – helt enkelt en teknologi för framtiden i det moderna skogsbruket.