404

RX Adapter Kit

JPS

  • Baserad på R-teknologin
  • Kraftig snabbinfästning
  • Svärd av typen RX
  • Kostnadseffektiv lösning
  • Möjliggör användning av LubTip

Med RX Adapter Kit kan du dra nytta av RX svärdens och LubTip-systemets fördelar även om du har ett traditionellt bestyckat skördaraggregat utan JPS R-teknologi. Snabb och enkel installation med sänkta kostnader från dag ett.

Genom att montera en RX Adapter på din befintliga sågenhet kan du mjukstarta med JPS R-teknologi. Adaptern passar på många typer av skördaraggregat och modifieringen görs enkelt på din befintliga sågenhet och innebär bland annat att du får ett större drivhjul och en kraftigare svärdinfästning. Efter montering av RX Adapter kan du börja använda våra bredare och vridstyvare RX-svärd inklusive RX LubTip.

© Alla rättigheter tillhör JPS Teknik 2013-2024 | Integritetspolicy

RX STD, RX PRO, R5500, F1, F2, F2 Hybrid, Ultimate, Ultimate Spray innehåller alla patenterad teknik som tillhör JPS Teknik AB.