404 3/4

RX PRO

JPS

 • Lägre bränsleförbrukning
 • Mindre kapsprickor
 • Färre kedjeavhopp
 • Mindre värmeutveckling
 • Halverat varvtal
 • Färre driftstopp
 • Hydrostatisk lagring
 • Änddämpning i båda riktingar
 • Ingen snöpackning i såglådan
 • Inga slangar och hydraulcylindrar i såglådan
 • Stabilare svärd (RX)

RX PRO är en riktigt kraftfull sågenhet med lågt varvtal för lång livslängd på sågmotorn och högt vridmoment och levereras med ett hydrostatiskt lagrat vriddon istället för kapcylinder som också innebär en extrem lagerlivslängd. RX PRO ger ett jämt och kraftfullt vridmoment i båda riktningarna där maskinens styrsystem reglerar kaptryck, hastighet för återgång och svärdräddning. Med den inbyggda dämpningen i ytterlägen är RX PRO dessutom skonsam mot både svärd och infästning.

Vriddonet är vatten- och dammtätt och saknar helt synliga anslutningar som gör sågenheten okänslig för kvistar i undervegetation, snöpackning och kedjeavhopp.

Med motorn monterad på ena sidan och svärdhållaren på den andra kan sågmotorn dessutom sitta kvar vid byte av svärdhållare och vice versa. RX PRO är anpassad för standardmotorer och möjliggör också snabba byten vid motorhaveri.

Den smarta designen utan utstickande delar medför att RX PRO kan byggas in i en mängd skördaraggregat. Eftersom vriddonet endast består av tre delar och saknar både kapcylinder och kolvstång som kan krökas förbättras också driftsäkerheten avsevärt.

RX PRO bygger på R-teknologin vilket innebär ett större drivhjul för jämnare kedjehastighet, automatisk kedjesträckning som standard och snabbinfästning av svärd av typen RX. Tekniken minskar också risken för kedjeavhopp och kapsprickor men inte minst en markant förbättring av totalekonomin.

RX PRO kan levereras i .404” eller 3/4” utförande och är anpassad för standardmotorer. Eftermontering av RX PRO kräver ofta en mindre anpassning av ditt skördaraggregat.

RX sågenheter används alltid tillsammans med RX-svärd som innebär minimal självsvängning och borgar för snabba kap och lång livslängd.

© Alla rättigheter tillhör JPS Teknik 2013-2024 | Integritetspolicy

RX STD, RX PRO, R5500, F1, F2, F2 Hybrid, Ultimate, Ultimate Spray innehåller alla patenterad teknik som tillhör JPS Teknik AB.