The gold standard

Vi följer inte utvecklingen av sågenheter. Vi leder den. För dig innebär det sågenheter med senaste tekniken som spar bränsle, sänker temperaturen i hydraulsystemet och minskar slitaget markant, men inte minst ökar produktiviteten.

Välj ditt spår