404

F2 Hybrid

JPS

  • För el eller hydraulmotorer
  • Komplett sågenhet
  • Kompakt
  • Automatisk kedjespänning
  • Lågt slitage
  • Inga fettnipplar

En standardsågenhet för vedprocessorer och paketkapar avsedd för standard el 5,5-11 kW eller hydraulmotorer 17-25 cc och standard .404” svärd med drivhjul mellan 10-17 kugg. Enheterna kan levereras i både vänster- och högerutförande.

F2 Hybrid levereras alltid med automatisk kedjespänning som innebär färre kedjeavhopp och mindre slitage på sågsvärd och kedja, men inte minst en förbättrad driftekonomi. Sågenheten F2 Hybrid är konstruerad för svärd och kedjor av typen .404” 1,6-2,0 mm och ¾”. Då smörjning automatiskt sker genom olja eller fett från kedjesmörjningen finns inget behov av smörjnipplar.

Produkten är främst avsedd för maskintillverkare.

© Alla rättigheter tillhör JPS Teknik 2013-2024 | Integritetspolicy

RX STD, RX PRO, R5500, F1, F2, F2 Hybrid, Ultimate, Ultimate Spray innehåller alla patenterad teknik som tillhör JPS Teknik AB.