404 3/4

RX Xtreme

JPS

  • Patenterad infästning
  • Extrem livslängd
  • Mindre självsvängning
  • Mindre risk för kedjeavhopp
  • 15-tandat utbytbart noshjul
  • Premiumkvalitet

RX Xtreme är tillverkat i svenskt specialstål som ger ett sågsvärd med fantastiska egenskaper. Extrem hårdhet, extrem livslängd och extrem vridstyvhet – kort sagt ett premiumsågsvärd med extrem slitstyrka med 15-tandad utbytbar svärdtopp. RX Xtreme är anpassat för olja eller fettsmörjning. Finns för både .404” och ¾” i längderna 59–90 cm.

Produkt System Längd Artikelnummer Äldre benämning
Xtreme RX.404-59 .404 59 cm RX404-X59
Xtreme RX.404-64 .404 64 cm RX404-X64
Xtreme RX.404-70 .404 70 cm RX404-X70
Xtreme RX.404-75 .404 75 cm RX404-X75
Xtreme RX.404-80 .404 80 cm RX404-X80
Xtreme RX.404-85 .404 85 cm RX404-X85
Xtreme RX.404-90 .404 90 cm RX404-X90
Xtreme RX.3/4-75 3/4 75 cm RX3Q-X75
Xtreme RX.3/4-80 3/4 80 cm RX3Q-X80
Xtreme RX.3/4-90 3/4 90 cm RX3Q-X90

© Alla rättigheter tillhör JPS Teknik 2013-2024 | Integritetspolicy

RX STD, RX PRO, R5500, F1, F2, F2 Hybrid, Ultimate, Ultimate Spray innehåller alla patenterad teknik som tillhör JPS Teknik AB.